Publicaties

Classificatie van drie baculovirussen

Adviezen | 28.01.2016 | CGM/160128-01

De COGEM is verzocht te adviseren over de classificatie van drie baculovirussen. Het betreft het Autographa californica multiple nucleopolyhedrovirus (AcMNPV), het Bombyx mori nucleopolyhedrosis virus (BmNPV) en het Trichoplusia ni single nucleopolyhedrovirus (TnSNPV). Tevens is de COGEM gevraagd of deze virussen als strikt dierpathogeen beschouwd kunnen worden.
AcMNPV, BmNPV en TnSNPV veroorzaken een infectie in vlindersoorten. Van deze vlindersoorten komt alleen de gastheer van TnSNPV zeer zelden voor in Nederland. Het virus wordt van rups-naar-rups overgedragen door het eten van met virus besmet plantenmateriaal. Baculovirussen worden gebruikt om rupsen van verschillende vlindersoorten te bestrijden. Tot op heden zijn deze virussen niet geassocieerd met infectie en ziekte van andere dieren of van de mens.
Op basis van de kenmerken van het virus adviseert de COGEM AcMNPV, BmNPV en TnSNPV als strikt dierpathogeen aan te merken en in pathogeniteitsklasse 2 in te delen.

Download publicatie