Publicaties

Classificatie van en inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerd Invertebrate iridescent virus 6

Adviezen | 08.09.2016 | CGM/160908-01

De COGEM is verzocht te adviseren over de classificatie van het Invertebrate iridescent virus 6 (IIV-6) en de inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerd (gg-) IIV-6. De aanvrager is van plan om de rol van het virale gen 340R van IIV-6 te onderzoeken. Daartoe zal dit gen uit het genoom van IIV-6 worden gehaald en worden vervangen door het gen coderend voor een groen fluorescerend eiwit, eGFP.
Het IIV-6 kan verschillende soorten insecten infecteren. Afhankelijk van de gastheer kan deze infectie dodelijk zijn, maar in de meeste gevallen zijn de gevolgen van een infectie beperkt. Tot op heden zijn deze virussen niet geassocieerd met infectie en ziekte van de mens. IIVs worden wereldwijd aangetroffen. De wijze waarop IIVs zich kunnen verspreiden is niet precies bekend, al zijn er aanwijzingen dat IIVs ten gevolge van kannibalisme en via verwondingen tussen insecten kunnen worden overgedragen.
Op basis van deze kenmerken adviseert de COGEM om IIV-6 als strikt dierpathogeen aan te merken en in pathogeniteitsklasse 2 in te delen.
Om het gg-IIV-6 virus te kunnen genereren zal de aanvrager een plasmide maken met de coderende sequentie van het eGFP en aan weerszijden een klein deel van de genoomsequentie van het IIV-6. Conform de Regeling ggo adviseert de COGEM deze kloneringswerkzaamheden op inperkingsniveau ML-I uit te voeren.
Gezien de classificatie van IIV-6 en het feit dat de COGEM verwacht dat het beoogde gg-IIV-6 niet pathogener zal zijn dan het wildtype virus, adviseert zij de productie van en de infectiewerkzaamheden met het gg-IIV-6 op inperkingsniveau ML-II in te schalen.
Op de geadviseerde inperkingsniveau’s acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu verbonden aan bovengenoemde werkzaamheden verwaarloosbaar klein.

Download publicatie