Publicaties

Classificatie van bacteriestam Escherichia coli W

Adviezen | 21.02.2011 | CGM/110221-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de classificatie van de bacteriestam Escherichia coli W. De aanvrager wil deze bacterie gebruiken voor de productie van chemicaliën, zoals melkzuur. Tevens is de COGEM verzocht advies uit te brengen over de mogelijke plaatsing van dit micro-organisme op Bijlage 1 van de Regeling genetisch gemodificeerde organismen (ggo). Bijlage 1 bestaat uit een lijst van micro-organismen die in principe niet pathogeen zijn voor mens, dier of plant. Met de micro-organismen die in Bijlage 1 zijn opgenomen, mag onder bepaalde voorwaarden op het laagste inperkingsniveau ML-I gewerkt worden. De voorgenomen werkzaamheden met een andere E. coli stam (E. coli K12) zijn reeds vergund en mag de aanvrager uitvoeren op inperkingsniveau ML-I.
De E. coli W stam is in 1943 uit de bodem geïsoleerd en werd niet veel later geïntroduceerd als standaardcontrole bij de analyse van de gevoeligheid van bacteriën voor antibiotica. Naast uitvoerig gebruik in wetenschappelijk onderzoek is de E. coli W stam (en afgeleiden van deze stam) ook uitgebreid ingezet bij industriële toepassingen voor onder andere ethanolproductie.
Gedurende de meer dan 60 jaar van intensief gebruik in wetenschappelijk onderzoek en industriële toepassing is de E. coli W stam nooit geassocieerd met pathogene infecties bij mens, dier of plant. De COGEM adviseert de E. coli W stam in de laagste pathogeniteitsklasse (klasse 1) in te delen. Tevens acht de COGEM plaatsing van deze bacteriestam op Bijlage 1 gerechtvaardigd.
Concluderend acht de COGEM de risico’s van de voorgenomen werkzaamheden op ML-I niveau voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.
 

Download publicatie