Publicaties

Advies m.b.t de documenten ‘Guidance on the environmental risk assessment of GM plants’ en ‘Scientific opinion on the assessment of potential impacts of GM plants on NTOs’

Adviezen | 14.02.2011 | CGM/110214-02

Het richtsnoer geeft een goed overzicht van de vele aspecten die van belang zijn voor een milieurisicoanalyse van gg-planten en beschrijft de verschillende invalshoeken en wetenschappelijke methoden hiervoor. Het gevolg hiervan is echter, dat er te weinig concrete aanbevelingen gedaan worden over hoe een milieurisicoanalyse uitgevoerd moet worden. Het is onduidelijk welke informatie precies benodigd is voor een milieurisicoanalyse. Hierdoor is het niet geschikt als bindend richtsnoer, omdat het niet duidelijk is aan welke concrete eisen een milieurisicoanalyse moet voldoen. Het huidige richtsnoer is in aangepaste vorm wel uitstekend toepasbaar als referentiekader.

De COGEM stelt voor om, in plaats van een algemeen richtsnoer, handleidingen te ontwikkelen die specifiek ingaan op de milieurisicoanalyse van bepaalde categorieën gg-planten, zoals voor insectenresistente planten of planten met een veranderd metabolisme, en deze richtsnoeren bindend te verklaren.

Daarnaast wijst de COGEM erop dat het bepalen van beschermingsdoelen zoals zeldzame flora en fauna een politieke keuze behelst. Dit aspect van de milieurisicoanalyse moet daarom door de relevante competente autoriteiten gedaan worden, en niet aan een aanvrager worden overgelaten.

Download publicatie