Publicaties

Additional advice on cultivation of glyphosate tolerant soybean 40-3-2

Adviezen | 16.07.2012 | CGM/120716-01

De EFSA heeft onlangs haar opinie over de teelt van de genetisch gemodificeerde sojalijn 40-3-2 gepubliceerd. In haar eerdere advies over de teelt van deze sojalijn, concludeerde de COGEM dat de milieurisico’s van de teelt van 40-3-2 verwaarloosbaar klein zijn. Hoewel de COGEM het general surveillance plan voldoende vond, was de COGEM van mening dat dit plan op enkele punten voor verbetering vatbaar was. Daarnaast had de COGEM opmerkingen bij de studies naar effecten op niet-doelwitorganismen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft de COGEM gevraagd of de onlangs gepubliceerde EFSA opinie en de door de aanvrager geleverde aanvullende gegevens de eerdere opmerkingen van de COGEM voldoende beantwoorden.

De COGEM merkt op dat de moleculaire karakterisering van soja 40-3-2 enkele onzekerheden bevat, maar is van mening dat het onwaarschijnlijk is dat deze de ecologische kenmerken van soja 40-3-2 zullen veranderen. Daarnaast vindt de COGEM de tekortkomingen in de studies naar effecten op niet-doelwitorganismen in dit geval van minder belang, omdat er geen reden is om aan te nemen dat het door 40-3-2 geproduceerde transgene CP4 EPSPS eiwit een negatief effect op niet-doelwitorganimsen kan hebben.
De COGEM wacht op het herziene geharmoniseerde general surveillance plan waar op dit moment door vertegenwoordigers van de industrie vorm aan wordt gegeven. De COGEM roept de betrokkenen op om de principes die de COGEM eerder heeft gepubliceerd in dit plan op te nemen en vraagt hen om de discussies over de inhoud van dit plan af te ronden.

Samenvattend is de COGEM nog steeds van mening dat de milieurisico’s van de teelt van soja 40-3-2 verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie