Publicaties

Aanvullend advies over de importvergunning van de genetisch gemodificeerde koolzaadlijn MS11

Adviezen | 08.06.2020 | CGM/200608-02

De COGEM heeft in 2017 geadviseerd over de vergunning voor import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-) koolzaadlijn MS11. MS11 bevat het bar gen, dit maakt de koolzaadlijn tolerant voor glufosinaat-ammonium bevattende herbiciden. Door expressie van het barnase gen wordt de vorming van pollen voorkomen. MS11 bevat ook het barstar gen, dit vergroot volgens de aanvrager de transformatiefrequentie.
MS11 is een mannelijk steriele lijn die niet gecommercialiseerd zal worden en alleen gebruikt zal worden voor de productie van hybride zaden. Daarom merkte de COGEM in haar advies op dat de milieurisicobeoordeling van de enkele lijn MS11 niet relevant is en dat de marktaanvraag voor de hypothetische import en verwerking van MS11 een voorbeeld is van het volgen van opgelegde onnodige procedures.
Recent heeft de European Food Safety Authority (EFSA) haar opinie over de vergunningaanvraag van gg-koolzaadlijn MS11 uitgebracht. In het advies zijn de kanttekeningen van de verschillende lidstaten bij de vergunningaanvraag voor gg-koolzaadlijn MS11 verwerkt.
De COGEM herhaalt dat de risico’s voor mens en milieu van de hypothetische import en verwerking van MS11 verwaarloosbaar klein zijn, maar dat de vergunningaanvraag van MS11 een voorbeeld is van het volgen van opgelegde onnodige procedures, wat leidt tot onnodige administratieve werklasten, kosten en vertragingen van autorisatieprocessen.

Download publicatie