Publicaties

Reactie op EFSA conceptrichtsnoer over de agronomische en fenotypische karakterisatie van genetisch gemodificeerde planten

Adviezen | 06.11.2014 | 141106-01

Op 26 september heeft de EFSA het richtsnoer ‘Draft guidance on the agronomic and phenotypic characterisation of genetically modified plants’ gepubliceerd en opengesteld voor commentaar. In de praktijk blijkt dat er verschillen zijn in de gegevens die door de verschillende aanvragers worden aangeleverd ten behoeve van de agronomische en fenotypische karakterisering van genetisch gemodificeerde (gg-) planten. De EFSA wil met deze dit richtsnoer de aanpak van deze karakterisering harmoniseren en uitbreiden.
De COGEM waardeert het initiatief van de EFSA om tot een meer geharmoniseerde aanpak te komen. Na analyse van het richtsnoer komt de COGEM echter tot de conclusie dat een groot deel van de gevraagde gegevens geen duidelijke relevantie heeft voor de milieurisicoanalyse van gg-gewassen. Veel van de gevraagde gegevens hebben betrekking op agronomische prestaties, terwijl een beoordeling op agronomische prestatie geen onderdeel uitmaakt van de milieurisicoanalyse.
De COGEM heeft bovendien bedenkingen bij de gedetailleerde informatie die voor alle geselecteerde veldproeflocaties aangeleverd moet worden. De COGEM is van mening dat alleen gegevens gevraagd moeten worden die noodzakelijk zijn om eventuele milieurisico’s te kunnen beoordelen.

Download publicatie