Publicaties

Inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde Lupinus albus L.

Adviezen | 27.11.2023 | CGM/231127-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerd (gg-) Lupinus albus L. (in Nederland bekend als witte lupine) in kassen en kweekcellen, in verband met de plaatsing van deze plantensoort op Bijlage 7 van de Regeling ggo.

L. albus L. is een van oorsprong Zuid-Europese soort, die in Nederland in toenemende mate geteeld wordt. Witte lupine plant zich voornamelijk voort via zelfbestuiving, maar wordt ook door insecten bestoven. Er zijn geen aanwijzingen voor windbestuiving. In Nederland komen verschillende lupines voor, maar witte lupine kan hier waarschijnlijk niet mee kruisen.

Samenvattend is de COGEM van oordeel dat bij werkzaamheden met gg-L. albus L. naast de standaard inperkingsmaatregelen, insectenbestuiving moet worden voorkomen. Ze adviseert L. albus L. als zodanig op te nemen in Bijlage 7.

Download publicatie