Publicaties

Aanvullend advies over “Vouwing en kwaliteitscontrole van glycoproteïnen in het endoplasmatisch reticulum”

Adviezen | 28.02.2003 | 030224-03

Ashbya gossypii is een schimmel die een ziekte veroorzaakt op katoen. De COGEM heeft in een eerder advies (CGM/030127-04) aangegeven dat werkzaamheden met A. gossyppii op VMT niveau uitgevoerd kunnen worden. Naar aanleiding van dit advies is om aanvullende onderbouwing gevraagd.De COGEM is van mening dat de risico’s voor mens en milieu niet in het geding komen wanneer de werkzaamheden met A. gossypii op VMT niveau ingeschaald worden, gezien de beperkte pathogeniteit van de schimmel, de ongunstige verspreidingsomstandigheden en het niet voorkomen van de gastheerplant katoen in Nederland.

Download publicatie