Publicaties

Aanbiedingsbrief ‘ Consistente advisering over chimere virussen’

Signalerende brieven | 28.06.2016 | CGM/160628-02

Advisering over de wijze waarop veilig gewerkt kan worden met genetisch gemodificeerde (gg-)virussen is één van de zwaartepunten in de werkzaamheden van de COGEM. Binnen deze adviserende taak neemt de beoordeling van werkzaamheden met chimere virussen een bijzondere plaats in. Chimere virussen zijn gg-virussen waarin genetische informatie van twee of meer virussen in een nieuwe virusvariant worden gecombineerd. Deze chimere virussen zijn vaak nog niet eerder gecreëerd en beschreven, waardoor veelal weinig bekend is over de interactie tussen de verschillende virusdelen. De advisering over deze chimere virussen vraagt hierdoor een hoge mate van ‘expert judgement’.

De complexe afweging die inherent is aan de advisering over werkzaamheden met chimere virussen, kan leiden tot inconsistenties tussen de opgelegde inperkingsmaatregelen bij verschillende chimere virussen. Dit is een aandachtpunt in de advisering. Ondanks deze aandacht is het door de continu veranderende wetenschappelijke inzichten echter niet uit te sluiten, dat er de afgelopen jaren een verschuiving is opgetreden in de reeks van elementen die bij de overweging een rol spelen.

Om eventuele inconsistenties of verschuivingen in kaart te brengen, zijn de adviezen over chimere virussen geanalyseerd die tussen 2004 en 2014 zijn uitgebracht. Uit het rapport blijkt dat de COGEM consistent is geweest in haar risicoanalyses en de daaruit voorvloeiende conclusies omtrent de inschaling van werkzaamheden. Het onderzoek heeft ook enkele verbeterpunten aan het licht gebracht, die de COGEM zal aangrijpen om de consistentie en transparantie van haar adviezen nog verder te verhogen.

De COGEM signalering kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop en het bijbehorende COGEM onderzoeksrapport kunt u hier vinden.

Download publicatie