Lopend advies en signalering

Trendanalyse biotechnologie 2023

De minister van IenW heeft de COGEM gevraagd om in nauwe samenwerking met de Gezondheidsraad een nieuwe Trendanalyse Biotechnologie op te stellen. Gevraagd is om de trends en ontwikkelingen in de biotechnologie en aanpalende sleuteltechnologie├źn te beschrijven in een Trendanalyse Biotechnologie 2022. Deze vijfde Trendanalyse heeft, eender aan de vorige trendanalyses, als doel om de politiek op hoofdlijnen te informeren over nieuwe biotechnologische ontwikkelingen en toepassingen binnen en buiten Nederland en de EU, de trends die daaraan te onderkennen zijn, de daarmee te realiseren maatschappelijke en economische kansen en mogelijkheden en de daaraan verbonden morele aspecten. Verder is onder meer gevraagd om aandacht te besteden aan knelpunten en dilemma’s die voortkomen uit de toetsingspraktijk en de mogelijk veranderende rol van diverse belanghebbenden en betrokkenen, en de analyse aan te vullen met een advies betreffende handelings-perspectieven voor toekomstbestendig beleid en regulering.