Lopend advies en signalering

Pathogeniteitsclassificatie van twee morbillivirussen

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van twee morbillivirussen, Porcine morbillivirus (PoMV) en Phyllostomus bat morbillivirus (PBaMV) in verband met plaatsing van deze virussen op bijlage 4 van de Regeling ggo. Tevens is zij gevraagd of deze virussen als strikt dierpathogeen of als dier- en humaanpathogeen beschouwd dienen te worden.