Lopend advies en signalering

Pathogeniteitsclassificatie van Bacillus anthracis Sterne

De bacterie B. anthracis is door de COGEM, na een heroverweging in 2009, ingedeeld in pathogeniteitsklasse 3. Deze heroverweging werd uitgevoerd naar aanleiding van een discrepantie tussen de classificatie van de Regeling genetisch gemodificeerde organismen (ggo) en de Europese ARBO wetgeving, en op grond van de ernst van de ziekte die de bacterie veroorzaakt en de mogelijkheid tot overdracht via de lucht. In datzelfde jaar zijn werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-) B. anthracis stam Sterne, vanwege het geattenueerde karakter van deze stam, ingedeeld op inperkingsniveau ML-II. Deze stam is echter destijds niet ingedeeld in een pathogeniteitsklasse  of opgenomen in bijlage 4  van de Regeling ggo.