Lopend advies en signalering

Overzichtslijst van door de COGEM beoordeelde apathogene een- en meercellige organismen, anders dan virussen, bacteriën, schimmels of parasieten

De COGEM adviseert regelmatig over de pathogeniteitsklassen van verschillende (micro-) organismen en virussen, of over de benodigde inperkingsmaatregelen van verschillende plantensoorten, in verband met opname van deze organismen op de verschillende lijsten in de Regeling ggo. Periodiek publiceert de COGEM overzichtslijsten die worden geactualiseerd naar aanleiding van nieuw uitgebrachte adviezen en/of nieuwe taxonomische inzichten. De overzichtslijsten die reeds uitgebracht zijn, betreffen virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en plantensoorten. In enkele gevallen is de COGEM om advies gevraagd over organismen die buiten deze categorieën vallen, zoals (micro-) algen en eencelligen of ‘wormen’ die apathogeen of niet-parasitair blijken te zijn. De COGEM zal in onderhavig advies een overzichtstabel presenteren van deze ‘alternatieve’ groep (micro-)organismen op basis van eerder uitgebrachte adviezen sinds 2000.