Lopend advies en signalering

Inventarisatie methoden om plantmateriaal te vernietigen

De Inspectie Leefomgeving en Transport wil beter voorbereid zijn op eventuele toekomstige incidenten met niet-toegelaten gg-gewassen en heeft de COGEM gevraagd om te adviseren over de vernietiging van plantmateriaal. Ter voorbereiding van dit advies heeft de COGEM opdracht gegeven tot het maken van een overzicht met de methoden die gebruikt kunnen worden om plantmateriaal te vernietigen en de situaties en gewassen waarin deze gebruikt kunnen worden.