Lopend advies en signalering

Inschaling werkzaamheden: protoplastfusie van verschillende schimmelsoorten

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de inschaling van werkzaamheden waarbij protoplasten van verschillende schimmelsoorten – inclusief endogene mycovirussen – met elkaar gefuseerd worden.