Lopend advies en signalering

Generiek advies over replicons afgeleid van alfa- of flavivirussen

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoeksproject naar repliconssystemen en hun bioveiligheidssystemen, zal een generiek advies worden opgesteld over de inschaling van replicons afgeleid van alfavirussen en flavivirussen. Het advies zal gaan over zogenoemde naakte replicons en ‘virus replicon particles’ (VRP’s).