Lopend advies en signalering

Adviserende brief bij onderzoeksrapport over detectiemethoden voor replicatiecompetente lenti- en retrovirale vectoren

De COGEM heeft onderzoek laten uitvoeren naar de testen en methoden die gebruikt kunnen worden om replicatie­competente retro- en lentivirale vectoren aan te tonen. In deze aanbiedingsbrief wordt ingegaan op de bevindingen uit het onderzoek, en worden enkele aanbevelingen gegeven.