Lopend advies en signalering

Adviesvraag sequentiële infecties luchtweg-organoids met virussen

De COGEM is door het Bureau GGO gevraagd te adviseren over een verzoek getiteld ‘2.8 combi verzoek bij werkzaamheden met paramyxovirussen’, ingediend door het Erasmus MC. De aanvrager is voornemens in ‘organoids’, bestaande uit gedifferentieerde menselijke respiratoire epitheelcellen, die primair geïnfecteerd zijn met één virus, opnieuw te infecteren met één virus. De te gebruiken virussen betreffen wildtype en genetisch gemodificeerde (gg-) virussen uit de families Paramyxoviridae, Pneumoviridae en Orthomyxoviridae.