Lopend advies en signalering

Adviesvraag pathogeniteitsclassificatie van 6 virussen

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van zes virussen: equine parvovirus H (EqPV-H), horse parvovirus CSF (HPV-CSF), eqcopivirus (EqPV), swine acute diarrhea syndrome coronavirus (SADS-CoV), en bovine papillomavirus 1 (BPV1) en 2 (BPV2). Tevens is de COGEM gevraagd of deze virussen als strikt dierpathogene virussen beschouwd kunnen worden en of deze virussen op bijlage 4 van de Regeling geplaatst kunnen worden.