Lopend advies en signalering

Adviesvraag pathogeniteitsclassificatie Neurospora intermedia en Neurospora tetrasperma

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de pathogeniteitsklasse van twee filamenteuze schimmelsoorten: Neurospora intermedia en Neurospora tetrasperma.