Lopend advies en signalering

Adviesvraag pathogeniteitsclassificatie micro-alg Penium margaritaceum

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de zoetwater micro-alg Penium margaritaceum en over de plaatsing van deze soort op Bijlage 2, Lijst A1 van de Regeling ggo