Lopend advies en signalering

Adviesvraag pathogeniteitsclassificatie Bovine leukemia virus

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van Bovine leukemia virus (BLV). Tevens is de COGEM gevraagd of dit virus als strikt dierpathogeen virus beschouwd kan worden.