Lopend advies en signalering

Adviesvraag over werkzaamheden met entomopathogene schimmelsoorten

De COGEM is gevraagd te adviseren over experimenten met genetisch gemodificeerde schimmels. Het onderzoek richt zich op de entomopathogene (schadelijk voor insecten) schimmelsoorten Ophiocordyceps unilateralis en Ophiocordyceps humbertii, die het gedrag van insecten kunnen manipuleren om zichzelf verder te verspreiden.

Het onderzoek heeft als doel om  genen die betrokken zijn bij infectie en gedragsmanipulatie in kaart te brengen, o.a. door genen van O. unilateralis en O. humbertii tot expressie te brengen in een generieke entomopathogene schimmelsoort: Beauveria bassiana. Deze soort is van zichzelf niet in staat tot gedragsmanipulatie. De gg-schimmels worden vervolgens gebruikt om mieren (Camponotus floridanus) te infecteren.

De COGEM is gevraagd te adviseren over het inperkingsniveau en/of aanvullende maatregelen bij de voorgenomen werkzaamheden.