Lopend advies en signalering

Adviesvraag over klinische studie met genetisch gemodificeerde T-cellen

De COGEM is gevraagd te adviseren over een vergunningaanvraag voor een klinische studie met genetisch gemodificeerde (gg-) T-cellen, in patiënten met gevorderde solide tumoren. De patiënten worden behandeld met lichaamseigen T-cellen, die door genetische modificatie een bepaalde neo-antigeen T-celreceptor (TCR) tot expressie brengen. De gg-T-cellen herkennen hierdoor tumor-specifieke neo-antigenen, dat resulteert in een afweerreactie tegen de tumor. De studie heeft als doel om de veiligheid en efficiëntie van de gg-T-cellen te bepalen in proefpersonen met solide tumoren.