Lopend advies en signalering

Adviesvraag omlaagschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerde cellijnen

De COGEM is gevraagd te adviseren over de omlaagschaling van werkzaamheden met een aantal genetisch gemodificeerde cellijnen. De cellijnen zijn vervaardigd met van HIV-1 afgeleide constructen.