Lopend advies en signalering

Adviesvraag omlaagschaling grootschalige productie met gg-CHO cellen in SUBs naar MI-I

De COGEM is gevraagd te adviseren over de omlaagschaling van grootschalige productiewerkzaamheden met gg-CHO cellen in een ‘Single Use Bioreactor’ (SUB) van inperkingsniveau MI-III naar MI-I, ten behoeve van de grootschalige productie van monoklonale antilichamen.