Lopend advies en signalering

Adviesvraag micro-organismen Ideonella sakaiensis, Lachancea thermotolerans en Streptomyces muensis

De COGEM is gevraagd te adviseren over het plaatsen van de mirco-organismen Ideonella sakaiensis, Lachancea thermotolerans en Streptomyces muensis op bijlage 2, lijst A1 van de Regeling.