Lopend advies en signalering

Adviesvraag inschaling werkzaamheden met genetisch gemodificeerde Influenza A virussen

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerde Influenza A virussen (FLUAV), waarbij 5 gensegmenten afkomstig zijn van laagpathogene influenza A stammen, en 3 heterologe gensegmenten die coderen voor de haemagglutinine (HA), neuraminidase (NA) en nucleoproteïne (NP) eiwitten afkomstig zijn van andere influenza A virussen, met uitzondering van de 1918 H1N1 stam.