Lopend advies en signalering

Adviesvraag inschaling van werkzaamheden met gg-Newcastle disease virus (NDV)

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerde Newcastle disease virussen afgeleid van lentogene NDV stammen. Het betreft een wijziging van eerder vergunde werkzaamheden, en de aanvrager verzoekt deze werkzaamheden op inperkingsniveau II (ML-II en DM-II) te mogen uitvoeren.