Lopend advies en signalering

Adviesvraag over de inperkingsmaatregelen bij toepassing van drie soorten biologische bestrijders in plantenkassen (pKb-I)

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de inperkingsmaatregelen voor drie soorten biologische bestrijders die ingezet worden in Pkb-I kassen waar werkzaamheden met bloeiende genetisch gemodificeerde (gg-)planten worden uitgevoerd. HetĀ  betreft het toepassen van Chrysoperla carnea (groene gaasvlieg), Franklinothrips vespiformis (rooftrips) en Cryptolaemus montrouzieri (lieveheersĀ­beestje). Omdat in PK1-b kassen vliegende insecten die geen onderdeel uitmaken van het experiment normaliter niet aanwezig mogen zijn (Regeling ggo: 9.1.3.2.2h), is een ATV-verzoek ingediend om toestemming te krijgen voor het gebruik van deze biologische bestrijders.