Lopend advies en signalering

Adviesvraag heroverweging pathogeniteitsclassificatie van drie Malassezia soorten

De COGEM is gevraagd om de pathogeniteitsclassificatie  van drie gistsoorten genaamd Malassezia furfur, Malassezia sympodialis en Malassezia pachydermatis te heroverwegen. De COGEM heeft deze soorten eerder ingedeeld in pathogeniteitsklasse 2. De aanvrager heeft een verzoek ingediend om deze gisten in te delen in pathogeniteitsklasse 1. Ook is de COGEM gevraagd te adviseren over de plaatsing van deze soorten op bijlage 2 lijst A1 van de Regeling ggo.