Lopend advies en signalering

Adviesvraag ‘Inperkingsmaatregelen Chenopodium quinoa

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inperkingsmaatregelen die nodig zijn bij werkzaamheden met genetisch gemodificeerde  (gg-) Chenopodium quinoa (gierstmelde) om verspreiding van gg- C. quinoa of de ingebrachte sequenties in Nederland te voorkomen.