Lopend advies en signalering

Aanvullend advies over import van gg-koolzaad GT73 n.a.v. het verschijnen van de EFSA opinie

Onlangs is de EFSA opinie over de hernieuwing van de importvergunning van de glyfosaattolerante gg-koolzaadlijn GT73 gepubliceerd. De COGEM heeft eerder over dit dossier geadviseerd en erop gewezen dat zij het bij import van gg-koolzaad noodzakelijk vindt dat er langs transportroutes en op overslagpunten verplicht gemonitord wordt. De COGEM is n.a.v. het verschijnen van de EFSA opinie gevraagd of haar eerdere commentaar op dit dossier voldoende is beantwoord.