Lopend advies en signalering

Aanvullend advies over de hernieuwing van de vergunning voor import en verwerking van gg-maïs MON89034 nav EFSA opinie

De COGEM is n.a.v. het verschijnen van een EFSA scientific opinion over de maislijn MON89034 gevraagd of haar eerdere commentaar bij de beoordeling van de hernieuwing van de vergunning voldoende is beantwoord. MON89034 is resistent tegen bepaalde plaaginsecten die behoren tot de vlinderachtigen. In het eerdere dossier zijn geen nieuwe sequentiegegevens aangeleverd en ontbreekt een monitoringsrapport uit 2012. De COGEM heeft eerder geconstateerd dat de risico’s van de hernieuwing van de vergunning verwaarloosbaar klein zijn, ervan uitgaande dat de sequentie geen wijzigingen bevat en in het ontbrekende rapport geen negatieve effecten zijn geïdentificeerd.

test

test