Lopend advies en signalering

Aanbiedingsbrief en onderzoeksrapport over de aanwezigheid van gg-zaden in zaadmengsels

De COGEM heeft een onderzoeksproject laten uitvoeren naar mogelijke verspreidingsroutes van zaden van genetisch gemodificeerde (gg-)planten. Het onderzoek richtte zich op de vraag of gg-zaden aanwezig zouden kunnen zijn in zaadmengsels bedoeld als vogelvoer of voor het inzaaien van bloemen in akkerranden en bloemstroken. De uitkomsten van dit onderzoek zijn gepresenteerd in een rapport. De COGEM zal het onderzoeksrapport met een begeleidende brief aanbieden.