Subcommissies

Subcommissie Landbouw

De subcommissie Landbouw bereidt adviezen en signaleringen voor op het gebied van genetische modificatie van planten, gewassen of plantenpathogenen. Vergunningaanvragen in dit gebied beogen veelal een uiteindelijke toepassing in de landbouw. Beoordelingen vinden in veel gevallen plaats in het kader van een introductie in het milieu.

Subcommissie Medisch Veterinair

Deze subcommissie houdt zich bezig met de milieurisicoaspecten van toepassingen van genetische modificatie in het medische en veterinaire onderzoek. De activiteiten hebben betrekking op zowel de advisering op het gebied van onderzoeksactiviteiten in laboratoria en dierverblijven als op klinische onderzoeksactiviteiten zoals gentherapie.

Subcommissie Ethiek en Maatschappelijke Aspecten

Deze subcommissie volgt de actuele ontwikkelingen over genetische modificatie, in hun bredere maatschappelijke context. Hierbij geeft de subcommissie geen oordeel, maar streeft ernaar om de ethische en maatschappelijke doelen en waarden die in het geding zijn op evenwichtige wijze inzichtelijk te maken.

Subcommissie Ingeperkt Gebruik

Deze subcommissie komt adhoc bijeen als er een specifieke vraag voorligt. De subcommissie heeft geen vaste leden, maar experts uit de andere subcommissies worden gevraagd om voor de tijdsduur van de totstandkoming van het betreffende advies of signalering zitting te nemen in deze subcommissie.

Vergaderingen

De subcommissies vergaderen gemiddeld zes keer per jaar. Zodra de agenda is vastgesteld, is deze hieronder te downloaden. Voor meer informatie: zie contact.

 

VERGADERDATA 2021:

Subcommissie Landbouw:
ScL 174 agenda 13 januari
ScL175 agenda 3 maart
ScL176 agenda 14 april
ScL177 agenda 26 mei
ScL178 agenda 7 juli
22 september
3 november
15 december

Subcommissie Medisch Veterinair:
ScMV agenda 14 januari
ScMV 97 agenda 4 maart
ScMV 98 agenda 15 april
ScMV 99 agenda 27 mei
ScMV 100 agenda 8 juli
23 september
4 november
16 december

Subcommissie Ethiek en Maatschappelijke Aspecten:
ScEMA 135 agenda 5 maart
ScEMA 136 agenda 16 april
ScEMA 137 Agenda 28 mei
ScEMA 138 Agenda 9 juli
24 september
5 november
17 december