Subcommissies

Subcommissie Landbouw

De subcommissie Landbouw bereidt adviezen en signaleringen voor op het gebied van genetische modificatie van planten, gewassen of plantenpathogenen. Vergunningaanvragen in dit gebied beogen veelal een uiteindelijke toepassing in de landbouw. Beoordelingen vinden in veel gevallen plaats in het kader van een introductie in het milieu.

Subcommissie Medisch Veterinair

Deze subcommissie houdt zich bezig met de milieurisicoaspecten van toepassingen van genetische modificatie in het medische en veterinaire onderzoek. De activiteiten hebben betrekking op zowel de advisering op het gebied van onderzoeksactiviteiten in laboratoria en dierverblijven als op klinische onderzoeksactiviteiten zoals gentherapie.

Subcommissie Ethiek en Maatschappelijke Aspecten

Deze subcommissie volgt de actuele ontwikkelingen over genetische modificatie, in hun bredere maatschappelijke context. Hierbij geeft de subcommissie geen oordeel, maar streeft ernaar om de ethische en maatschappelijke doelen en waarden die in het geding zijn op evenwichtige wijze inzichtelijk te maken.

Subcommissie Ingeperkt Gebruik

Deze subcommissie komt adhoc bijeen als er een specifieke vraag voorligt. De subcommissie heeft geen vaste leden, maar experts uit de andere subcommissies worden gevraagd om voor de tijdsduur van de totstandkoming van het betreffende advies of signalering zitting te nemen in deze subcommissie.

Vergaderingen

De subcommissies vergaderen gemiddeld zes keer per jaar. Zodra de agenda is vastgesteld, is deze hieronder te downloaden. Voor meer informatie: zie contact.

 

VERGADERDATA 2024:

Subcommissie Landbouw:
ScL 191 Agenda 14 februari
ScL 192 24 april
ScL 193 19 juni
ScL 194 11 september
ScL 195 13 november

Subcommissie Medisch Veterinair:
ScMV 114 Agenda 1 februari
ScMV 115 Agenda 18 april
ScMV 116 27 juni
ScMV 117 12 september
ScMV 118 21 november

Subcommissie Ethiek en Maatschappelijke Aspecten:
ScEMA 152 Agenda 9 februari
ScEMA 153 Agenda 9 april
ScEMA 154 21 juni
ScEMA 155 6 september
ScEMA 156 1 november