Subcommissies

Subcommissie Landbouw

De subcommissie Landbouw bereidt adviezen en signaleringen voor op het gebied van genetische modificatie van planten, gewassen of plantenpathogenen. Vergunningaanvragen in dit gebied beogen veelal een uiteindelijke toepassing in de landbouw. Beoordelingen vinden in veel gevallen plaats in het kader van een introductie in het milieu.

Subcommissie Medisch Veterinair

Deze subcommissie houdt zich bezig met de milieurisicoaspecten van toepassingen van genetische modificatie in het medische en veterinaire onderzoek. De activiteiten hebben betrekking op zowel de advisering op het gebied van onderzoeksactiviteiten in laboratoria en dierverblijven als op klinische onderzoeksactiviteiten zoals gentherapie.

Subcommissie Ethiek en Maatschappelijke Aspecten

Deze subcommissie volgt de actuele ontwikkelingen over genetische modificatie, in hun bredere maatschappelijke context. Hierbij geeft de subcommissie geen oordeel, maar streeft ernaar om de ethische en maatschappelijke doelen en waarden die in het geding zijn op evenwichtige wijze inzichtelijk te maken.

Subcommissie Ingeperkt Gebruik

Deze subcommissie komt adhoc bijeen als er een specifieke vraag voorligt. De subcommissie heeft geen vaste leden, maar experts uit de andere subcommissies worden gevraagd om voor de tijdsduur van de totstandkoming van het betreffende advies of signalering zitting te nemen in deze subcommissie.

Vergaderingen

De subcommissies vergaderen gemiddeld zes keer per jaar. Zodra de agenda is vastgesteld, is deze hieronder te downloaden. Voor meer informatie: zie contact.

 

VERGADERDATA 2022:

Subcommissie Landbouw:
ScL 182 agenda 9 februari
ScL183 agenda 6 april
ScL184 agenda 29 juni
ScL185 agenda 14 september
ScL 186 agenda 16 november

Subcommissie Medisch Veterinair:
ScMV 104 agenda 3 februari
ScMV 105 agenda 7 april
ScMV 106 agenda 23 juni
ScMV 107 agenda 22 september
ScMV 108 agenda 24 november

Subcommissie Ethiek en Maatschappelijke Aspecten:
ScEMA 142 agenda 4 februari
ScEMA 143 agenda 22 april
ScEMA 144 agenda 1 juli
ScEMA 145 agenda 16 september
ScEMA 146 agenda 4 november
ScEMA 147 agenda 16 december