Subcommissies

Subcommissie Landbouw

De subcommissie Landbouw bereidt adviezen en signaleringen voor op het gebied van genetische modificatie van planten, gewassen of plantenpathogenen. Vergunningaanvragen in dit gebied beogen veelal een uiteindelijke toepassing in de landbouw. Beoordelingen vinden in veel gevallen plaats in het kader van een introductie in het milieu.

Subcommissie Medisch Veterinair

Deze subcommissie houdt zich bezig met de milieurisicoaspecten van toepassingen van genetische modificatie in het medische en veterinaire onderzoek. De activiteiten hebben betrekking op zowel de advisering op het gebied van onderzoeksactiviteiten in laboratoria en dierverblijven als op klinische onderzoeksactiviteiten zoals gentherapie.

Subcommissie Ethiek en Maatschappelijke Aspecten

Deze subcommissie volgt de actuele ontwikkelingen over genetische modificatie, in hun bredere maatschappelijke context. Hierbij geeft de subcommissie geen oordeel, maar streeft ernaar om de ethische en maatschappelijke doelen en waarden die in het geding zijn op evenwichtige wijze inzichtelijk te maken.

Subcommissie Ingeperkt Gebruik

Deze subcommissie komt adhoc bijeen als er een specifieke vraag voorligt. De subcommissie heeft geen vaste leden, maar experts uit de andere subcommissies worden gevraagd om voor de tijdsduur van de totstandkoming van het betreffende advies of signalering zitting te nemen in deze subcommissie.

Vergaderingen

De subcommissies vergaderen gemiddeld zes keer per jaar. Zodra de agenda is vastgesteld, is deze hieronder te downloaden. Voor meer informatie: zie contact.

 

VERGADERDATA 2023:

Subcommissie Landbouw:
ScL187 agenda 1 februari
ScL188 Agenda 12 april
ScL 189 agenda 21 juni
ScL 190 agenda 27 september
ScL 191 agenda 6 december

Subcommissie Medisch Veterinair:
ScMV 109 agenda 2 februari
ScMV 110 agenda 20 april
ScMV 111 agenda 22 juni
ScMV 112 agenda 14 september
ScMV 113 agenda 23 november

Subcommissie Ethiek en Maatschappelijke Aspecten:
ScEMA 147 agenda 3 februari
ScEMA 148 agenda 21 april
ScEMA 149 agenda 23 juni
ScEMA 150 agenda 8 september
ScEMA 151 agenda 3 november