Nieuws

Classificatielijsten bijgewerkt

In het afgelopen jaar heeft de COGEM al haar lijsten met classificaties van organismen bijgewerkt. De COGEM adviseert regelmatig over de pathogeniteitsklassen van verschillende (micro-)organismen en virussen, of over de benodigde inperkingsmaatregelen van verschillende plantensoorten, in verband met opname van deze organismen op de verschillende lijsten in de Regeling ggo. Periodiek publiceert de COGEM overzichtslijsten die worden geactualiseerd naar aanleiding van nieuw uitgebrachte adviezen en/of nieuwe taxonomische inzichten. De in 2021 geactualiseerde lijsten zijn hier te vinden: virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en plantensoorten. Daarnaast heeft de COGEM voor het eerst ook een overzicht uitgebracht van organismen die buiten deze categorieën vallen, zoals (micro-) algen en eencelligen of ‘wormen’ die apathogeen of niet-parasitair blijken te zijn.