Nieuws

Aanbieding Trendanalyse biotechnologie 2023

Op 21 maart hebben de COGEM en de Gezondheidsraad de Trendanalyse biotechnologie 2023 aangeboden aan Vivianne Heijnen, de staatssecretaris van IenW. De minister van IenW had in 2021 mede namens de ministeries van LNV, VWS, EZK en OCW gevraagd om de politiek en beleid op hoofdlijnen te informeren over nieuwe biotechnologische ontwikkelingen en toepassingen. De vraag was om daarin aandacht te besteden aan trends en kansen en mogelijkheden op het gebied van biotechnologie. COGEM en Gezondheidsraad hebben een gezamenlijke projectcommissie ingesteld, onder voorziiterschap van em. prof. dr. Marianne de Visser die de Trendanalyse biotechnologie 2023 heeft opgesteld. De leden van de projectcommissie waren: prof. dr. Ellen Moors, prof. dr. Jack Pronk, em. prof. dr. Paul Struik, en prof. dr. Susana Chuva de Sousa Lopes.

Foto-impressie

Opening bijeenkomst door prof dr Marianne de Visser

 

Toelichting op biotechnologische trends in de gezondheidszorg door prof dr Martina Cornel

Prof dr Paul Struik over de betekenis van de biotechnologie voor de landbouw en de cellulaire landbouw

Prof dr Ellen Moors over circulaire economie en het biotechnologisch innovatie-ecosysteem

Vivianne Heijnen, staatssecretaris IenW

Aanbieding trendanalyse door de voorzitters van Gezondheidsraad en COGEM