Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van het Diaphorina citri picorna-like virus (DcPLV)

Adviezen | 14.11.2022 | CGM/221114-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van het ‘Diaphorina citri picorna-like virus’ (DcPLV). Tevens is de COGEM gevraagd of DcPLV als een insect-specifiek en strikt dierpathogeen virus kan worden beschouwd.
DcPLV is voor het eerst gedetecteerd in populaties van de Aziatische bladvlo Diaphorina citri afkomstig uit China, Taiwan, Brazilië en Florida. Deze bladvlo draagt bij aan de verspreiding van een bacterie die de ziekte ‘citrusvergroening’ veroorzaakt, wat grote schade veroorzaakt aan citrusbomen. Het is nog niet duidelijk tot welke familie of geslacht het virus DcPLV hoort, maar onderzoeken tonen aan dat het virus het meest nauw verwant is aan de familie van de Iflaviridae. Virussen behorende tot de familie Iflaviridae zijn insect-specifieke virussen die geen ziekte in mensen, planten of andere dieren dan insecten veroorzaken. Voor zover bij de COGEM bekend, is DcPLV niet in staat om andere organismen dan insecten te infecteren.
Alles in overweging nemende is de COGEM van oordeel dat DcPLV als een strikt insect-specifiek virus gekenmerkt kan worden. De COGEM adviseert derhalve om DcPLV als strikt dierpathogeen in te delen in pathogeniteitsklasse 2.

Download publicatie