Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van het Baboon endogenous retrovirus

Adviezen | 16.03.2021 | CGM/210316-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van het Baboon endogenous retrovirus (BaEV). Tevens is de COGEM gevraagd of dit virus als strikt dierpathogeen beschouwd kan worden.
BaEV is aanwezig in het genoom van bavianen. Het virus wordt op deze wijze doorgegeven aan het nageslacht, wat kenmerkend is voor zogeheten endogene retrovirussen. BaEV is voornamelijk inactief in het genoom aanwezig, maar kan infectieuze virusdeeltjes vormen onder specifieke omstandigheden. BaEV is aangetroffen in het genoom van bavianen en verwante apensoorten, maar niet in mensen en mensapen. Er zijn geen rapportages bekend over associaties van BaEV met ziekten in mens of dier.
De COGEM adviseert om BaEV in te delen in pathogeniteitsklasse 2 als strikt dierpathogeen virus, en op te nemen in Bijlage 4 van de Regeling ggo. Daarbij merkt de COGEM op dat de biologie van endogene retrovirussen zoals BaEV zeer complex is, en dat ze voornemens is om in de toekomst een nader advies over de classificatie van endogene retrovirussen uit te brengen.

Download publicatie