Publicaties

Classificatie van vier retrovirussen

Adviezen | 29.05.2015 | CGM/150529-01

De COGEM is verzocht te adviseren over de classificatie van vier retrovirussen. Het betreft het Feline endogenous retrovirus RD-114 (RD-114), het Gibbon ape leukemia virus (GALV), het Moloney murine sarcoma virus (MoMSV) en het Myeloproliferative sarcoma virus (MPSV). Tevens is de COGEM gevraagd of deze virussen als strikt dierpathogeen beschouwd kunnen worden.
RD-114 komt wereldwijd voor in huiskatten, maar is niet geassocieerd met ziekte in deze gastheer. Voor zover bekend is infectie en ziekte bij andere dieren en bij de mens nooit waargenomen. Buiten de huiskat acht de COGEM het verspreidingspotentieel van RD-114 zeer klein.
Het GALV veroorzaakt een ernstige ziekte in jonge Gibbons. Infectie en ziekte van andere diersoorten of de mens is nooit waargenomen. Door het beperkte gastheerbereik van GALV acht de COGEM het verspreidingspotentieel van GALV verwaarloosbaar klein.
MoMSV en MPSV zijn beide replicatiedeficiënte virussen die tumoren kunnen veroorzaken in knaagdieren. Tot op heden zijn deze virussen niet geassocieerd met infectie en ziekte van andere dieren of van de mens. De COGEM acht het verspreidingspotentieel van beide virussen beperkt.
Op basis van bovenstaande adviseert de COGEM alle vier retrovirussen als strikt dierpathogeen aan te merken en in pathogeniteitsklasse 2 in te delen.

Download publicatie