Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van Feline leukemia virus en Reticuloendotheliosis virus

Adviezen | 21.12.2017 | CGM/171221-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van Feline leukemia virus (FeLV) en Reticuloendotheliosis virus (REV) en de plaatsing van deze virussen op Bijlage 4, lijst 4.1 van de ‘Regeling genetisch gemodificeerde organismen (ggo)’. Daarnaast is de COGEM gevraagd om aan te geven of zij FeLV en REV als strikt dierpathogene virussen beschouwt.

FeLV is een retrovirus dat bij katten tumorgroei kan veroorzaken. De secundaire ziekteverschijnselen zijn goed behandelbaar en een vaccin tegen FeLV is voorhanden. REV is eveneens een retrovirus dat bij pluimvee tot tumorgroei kan leiden. Uitbraken met dit virus zijn echter zeldzaam. In de pluimveehouderij is de aanwezigheid van het virus sterk teruggedrongen.

De COGEM heeft geen aanwijzingen gevonden dat FeLV en REV mensen kunnen infecteren en ziekte kunnen veroorzaken. Zij is van oordeel dat zowel FeLV als REV strikt dierpathogene virussen zijn.

Hoewel FeLV en REV tot ziekte kunnen leiden bij respectievelijk katten en pluimvee, is verspreiding van beide virussen goed in te perken. De COGEM is daarom van oordeel dat zowel FeLV als REV micro-organismen zijn van pathogeniteitsklasse 2, en geplaatst kunnen worden op Bijlage 4, lijst 4.1 van de Regeling ggo.

Download publicatie