Publicaties

Inschaling van infectiewerkzaamheden met geattenueerd genetisch gemodificeerd HIV-1 in cellen met HTLV-1 sequenties

Adviezen | 24.05.2024 | CGM/240524-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met een verzwakte genetisch gemodificeerde (gg-)HIV-1 (Human immunodeficiency virus 1) variant. De aanvrager is voornemens om het verzwakte gg-HIV-1 te gebruiken om C8166 cellen te infecteren. In de gg-HIV variant zijn een aantal genen uitgeschakeld, waardoor het virus zich minder goed kan vermeerderen. De aanvrager verzoekt de werkzaamheden uit te mogen voeren op ML-II, met inachtneming van enkele aanvullende voorschriften.
De humane cellijn C8166 bevat drie provirussequenties van het humaan T-lymfotroop virus type 1 (HTLV-1), waarvan maar één de volledige sequentie van HTLV-1 betreft. In deze sequentie is het rex1 gen door een puntmutatie uitgeschakeld. Zonder Rex1 kunnen geen HTLV-1 deeltjes worden gevormd. Er is in de wetenschappelijke literatuur tot op heden geen melding gemaakt van de aanwezigheid van HTLV-1 deeltjes in C8166 cellen.
De COGEM acht de kans op vorming van HTLV-1 deeltjes verwaarloosbaar klein. Ook recombinatie tussen HTLV-1 en HIV-1 sequenties of complementatie van geattenueerde functies acht de COGEM zeer onwaarschijnlijk, o.a. door de lage overeenkomst tussen de sequenties van HTLV-1 en HIV-1. De COGEM stemt in met het inschalingsvoorstel en is van oordeel dat bij het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden op dit inperkingsniveau en onder navolging van de aanvullende voorschriften, de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie