Publicaties

Inschaling infectiewerkzaamheden met recombinant Mycobacterium bovis BCG-PGL-I

Adviezen | 30.05.2022 | CGM/220530-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerd (gg-) Mycobacterium bovis BCG. In deze gg-bacterie (r-BCG-PGL-1) is het eigen ‘Phenolic glycolipid 1’ (PGL-1) uitgewisseld met het PGL-1 van Mycobacterium leprae. De aanvrager wenst r-BCG-PGL-1 te gebruiken om verschillende soorten cellen te infecteren, en verzoekt de werkzaamheden uit te mogen voeren op inperkingsniveau ML-II onder inachtneming van enkele aanvullende voorwaarden.

M, bovis BCG is een verzwakte stam die al ruime tijd op grote schaal wordt gebruikt als vaccin tegen tuberculose. M. leprae is een ziekteverwekkende bacterie die lepra kan veroorzaken. PGL-1 is een belangrijke celwandcomponent en is in M. leprae betrokken bij het veroorzaken van ziekte. PGL-I is vereist voor het vermogen van M. leprae om zenuwcellen te infecteren en remt de afweerreactie van de gastheer.

Op basis van de gegevens in de wetenschappelijke literatuur en aanvullende informatie die door de aanvrager is bijgevoegd, is de COGEM van oordeel dat niet kan worden vastgesteld dat de uitwisseling van het PGL-I van M. bovis BCG voor het PGL-I van M. leprae, geen invloed heeft op het vermogen ziekte te veroorzaken in M. bovis BCG. De COGEM adviseert derhalve de voorgenomen werkzaamheden met r-BCG-PGL-1 uit te voeren op inperkingsniveau ML-III.

Download publicatie