Publicaties

Werkzaamheden met genetisch gemodificeerde Mycobacteriumsoorten van pathogeniteitsklasse 3

Adviezen | 22.01.2024 | CGM/240122-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over werkzaamheden met de genetisch gemodificeerde (gg-)bacteriën, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum en Mycobacterium microti. Deze mycobacteriën veroorzaken de ziekte tuberculose bij mensen en andere zoogdieren. Tuberculose wordt gekenmerkt door aanhoudend hoesten, gewichtsverlies, vermoeidheid en koorts. Door het kuchen en hoesten van een geïnfecteerd persoon of dier kunnen de mycobacteriën zich via minuscule druppeltjes in de lucht, zogeheten aerosolen, verspreiden en anderen infecteren. Verspreiding via de lucht wordt als primaire verspreidingsroute aangewezen, al is besmetting via andere bronnen ook mogelijk. De vier soorten mycobacteriën zijn eerder ingedeeld in pathogeniteitsklasse 3, waardoor werkzaamheden plaats moeten vinden op inperkingsniveau ML-III. Hierbij dienen open handelingen met de mycobacteriën in een veiligheidskabinet van klasse 2 (VK-II) uitgevoerd te worden.
De COGEM is van oordeel dat het uitvoeren van de betreffende werkzaamheden in een VK-II afdoende is om de verspreiding van tuberculose-veroorzakende (gg-)mycobacteriën via de lucht, in te perken. De COGEM is van oordeel dat het dragen van een mond- en neuskapje (indicatie P2 of hoger) niet noodzakelijk is, mits het voorschrift om open handelingen met (gg-)M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum en M. microti uit te voeren in een VK-II, strikt wordt nageleefd. De COGEM acht bij het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden met de (gg-)mycobacteriën op ML-III, de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie