Publicaties

Classificatie Cali mammarenavirus (PICHV) en inschaling werkzaamheden met genetisch gemodificeerd replicatiecompetent en replicatie-incompetent PICHV

Adviezen | 03.07.2019 | CGM/190703-03

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van Cali mammarenavirus (PICHV), voorheen bekend als het Pichinde virus. Tevens is de COGEM gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-) replicatie(in)competente PICHV virusdeeltjes die afgeleid zijn van de cavia geadapteerde stam P18.
PICHV komt voor bij bepaalde knaagdieren in Amerika. Bij mensen zijn antistoffen tegen het virus aangetroffen, maar nooit ziekteverschijnselen beschreven. De COGEM adviseert het virus in te delen in pathogeniteitsklasse 2, en de voorgenomen productie van en activiteiten met gg-rcPICHV P18 op ML-II inperkingsniveau en met gg-r-incPICHV P18 op ML-I inperkingsniveau uit te voeren.
Onder in acht neming van deze inperkingsniveaus acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu bij voorgenomen werkzaamheden verwaarloosbaar klein.
Het kan niet geheel uitgesloten worden dat gg-PICHV onder laboratorium-omstandigheden de mens kan infecteren, verdere verspreiding kan echter niet optreden. De COGEM signaleert daarom dat vanuit ARBO-overwegingen tijdens de werkzaamheden aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen moet worden.

Download publicatie