Publicaties

Classificatie bocavirussen en inschaling werkzaamheden met gg-AAV-bocavirus vectordeeltjes

Adviezen | 01.02.2018 | CGM/180201-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsclassificatie van humaan bocavirus type 1-4 (HBoV-1, -2, -3, -4) en gorilla bocavirus (GBoV). Tevens is de COGEM gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-) Adeno-associated virus (AAV) vectordeeltjes. Deze vectordeeltjes bevatten de capside-eiwitten van de bocavirussen en zullen gebruikt worden om humane organoïden (mini-orgaantjes) te infecteren.
De bocavirussen zijn geassocieerd met luchtwegaandoeningen (HBoV-1) bij mensen, en maag-darmklachten bij mensen (HBoV-1, -2, -3, -4) en gorilla’s (GBoV-1). GBoV-2 is aangetroffen in ontlasting van gezonde gorilla’s. Aangezien de bocavirussen hoofdzakelijk geassocieerd zijn met milde ziektegevallenen en de HBoVs endemisch zijn, is de COGEM van oordeel dat HBoV-1, -2, -3 en -4, GBoV-1 en -2 ingedeeld kunnen worden in pathogeniteitsklasse 2.
Op basis van het apathogene karakter van AAV en de langdurige ervaring met AAV-productiesystemen, is de COGEM van oordeel dat de voorgenomen werkzaamheden op ML-I inperkingsniveau uitgevoerd kunnen worden. Onder genoemde voorwaarden, acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu van de voorgenomen werkzaamheden verwaarloosbaar klein.

Download publicatie