Publicaties

Aanbiedingsbrief bij onderzoeksproject over de uitspraak van het Europees Hof over gene editing en de ggo-regelgeving. Reikwijdte en consequenties’

Signalerende brieven | 31.03.2020 | CGM/200331-01

Zoals bekend heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie op 25 juli 2018 een uitspraak gedaan over de reikwijdte van de vrijstelling die is opgenomen in Richtlijn 2001/18/EG onder Bijlage I B voor organismen vervaardigd met mutagenese, en vallen producten verkregen door nieuwe (gerichte) mutagenesetechnieken onder de verplichtingen zoals beschreven in de Richtlijn. In een deel van de plantenveredelingssector en het onderzoeksveld is de uitspraak als een tegenslag ervaren, meerdere belanghebbenden hoopten dat nieuwe mutagenesetechnieken vrijgesteld zouden zijn. Daarnaast roept de uitspraak van het Hof ook nieuwe vragen op, zoals wat verstaan wordt onder het begrip ‘bewezen veiligheid’.
Om meer inzicht te krijgen in de beweegredenen van het Hof, de juridische ruimte die de Hofuitspraak overlaat, en om daarnaast de mogelijke consequenties voor de agrosector in kaart te brengen, heeft de COGEM opdracht gegeven tot het uitvoeren van een onderzoek. Op basis van een juridische analyse biedt het rapport inzicht in de achtergrond van de Hofuitspraak, de vragen die deze oproept, en worden enkele discrepanties uitgelicht, zoals tussen de juridische en natuurwetenschappelijke interpretaties van de begrippen ‘mutagenese’ en ‘bewezen veiligheid’.
In het rapport worden verschillende opties voor aanpassing van de regelgeving genoemd, waaronder het benutten van de ruimte die er is in de huidige regelgeving, en een aanpassing van Richtlijn 2001/18. In deze aanbiedingsbrief wordt ingegaan op de implicaties voor de regelgeving in Nederland en Europa en wordt ook de recente uitspraak van de hoogste Franse bestuursrechter, het Franse Conseil d’État op de Hofuitspraak uitgelicht. De COGEM signaleert daarbij dat de uitspraak van het Conseil d’État aanpassing van de Europese ggo-regelgeving nog urgenter maakt.

De COGEM signalering kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. Het bijbehorende COGEM onderzoeksrapport is beschikbaar op een andere pagina. Ga naar het onderzoeksrapport.

Download publicatie