Publicaties

Virale sequenties bij klinische studies met naakt DNA

Adviezen | 19.09.2012 | CGM/120919-01

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu ontwikkelt een vereenvoudigde vergunning-verleningsprocedure voor klinische studies met naakt DNA. Om tot een duidelijk onderscheid te komen tussen studies die de huidige en de vereenvoudigde procedure moeten doorlopen, zijn eenduidige criteria noodzakelijk. In deze context is de COGEM gevraagd te adviseren over de aanwezigheid van virale elementen in naakt DNA-vectoren. Bij naakt DNA-vectoren wordt het DNA niet omhuld door een eiwitmantel.
Wereldwijd zijn er inmiddels honderden klinische studies met naakt DNA uitgevoerd. Er is hierdoor veel praktijkervaring opgedaan met de toediening van naakt DNA in mensen en dieren. Ook worden veel naakt DNA-vectoren al jarenlang onder laboratorium-omstandigheden gehanteerd. Voor zover de COGEM heeft kunnen nagaan, is nog nooit gerapporteerd dat hierbij schadelijke effecten zijn opgetreden.
Bij de meeste studies worden de Human herpesvirus 5 (HHV-5) promoter, de Rous sarcoma virus (RSV) promoter, virale polyadenyleringssignalen of virale nucleaire ’target’ sequenties toegepast. Veelal zijn de promotoren artificieel aangepast ten einde het expressieniveau van het beoogde gen van interesse te verhogen.
Gezien de lange historie van veilig gebruik, is de COGEM van mening dat voor toepassingen van bovengenoemde virale sequenties in naakt DNA-vectoren, inclusief toekomstige varianten van HHV-5 en RSV promotoren, de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn. De COGEM is van mening dat zowel humane als veterinaire studies met naakt DNA-vectoren waarbij deze virale elementen worden toegepast, in aanmerking komen voor een verkorte vergunningverleningsprocedure.

Download publicatie